Svornosť – Obytný súbor

Miesto: 
Ul. Svornosti, Bratislava
Kategória: 
BYTOVÉ DOMY
Autori: 
Andrej Alexy, Štefan Rafanides
Autor fotografie: 
Soňa Sadloňová

Zobrazené

658

Hlasov

65

PRIDAJ HLAS
Hlasovanie bolo ukončené.

Dielo je dôkazom, že je možné lokálnou intervenciou kultivovať heterogénne a nevyzreté prostredie. Navrhovaný obytný súbor sa začleňuje do sústavy existujúcej štruktúry v priestore medzi ramenom Malého Dunaja, Ulicou Svornosti a Závodnou ulicou. Cieľom bolo ponúknuť komorné formy bývania v bytoch s prvkami rodinného bývania a v radových rodinných domoch s prvkami mestskej zástavby. Dôraz bol kladený na rozmanitosť priestorov pri variovaní základných foriem v snahe vytvoriť osobité prostredie s dušou miesta.