Radové domy Záhorské sady, 1.etapa

Miesto: 
Záhorská Bystrica
Kategória: 
RODINNÉ DOMY
Autori: 
Richard Kastel, Peter Kopecký, Martin Hörmann
Autor fotografie: 
Martin Hörmann

Zobrazené

783

Hlasov

69

PRIDAJ HLAS
Hlasovanie bolo ukončené.

Hlavným cieľom architektov bolo znovu naštartovať stavebné dianie v území formou cenovo prístupnejšieho produktu, ale bez citeľných kompromisov na urbanistickej a architektonickej kvalite, čiže zadefinovať akýsi nový štandard, ktorý sa bude aplikovať aj v ďalších etapách vývoja. Dvanásť radových domov predstavuje exkluzívnu zónu bývania založenú na premyslenom urbanistickom pláne, ktorý pracoval s priestrannými pozemkami pre situovanie architektonicky jedinečných konceptov rodinných sídiel.